Lanthopus groep

Wij vinden dat er met de aarde veel moet gebeuren en als we met zijn allen maar afwachten tot iemand anders iets doet, dan gebeurt er niks. Maar duurzame veranderingen gebeuren alleen als er geld verdiend wordt. En dat gaan wij met Lanthopus doen: door goed te doen geld verdienen!

Met Lanthopus willen we duurzame ideeën lanceren omdat we zien dat het nodig is. We kijken niet naar wat de rest van de wereld zegt, we kijken naar hoe het zou moeten. En daar handelen we naar.
Laten we eens kijken of er een verdienmodel bestaat door op een andere manier tegen bepaalde dingen aan te kijken.

Rendement

Zo zien we bijvoorbeeld dat een bedrijf dat bomen plant om erosie tegen te gaan, pas na lange tijd een houtopbrengst krijgt. Een dergelijke investering is onaantrekkelijk, want het heeft een laag rendement dat lang op zich laat wachten. Maar het levert uiteindelijk wel geld op én het is goed voor iedereen. Wij willen met kortetermijnprojecten geld verdienen om langetermijnprojecten te financieren. Zo krijg je een oneindige cirkel.

Wat nodig is voor de aarde, moet gebeuren. Als we met zijn allen maar afwachten tot iemand anders iets doet, dan gebeurt er niks.

Digitalisering

Omdat nieuwe bedrijven oprichten niet meer kan zonder digitalisering, is onze eerste stap geweest het internetbureau LanthopusX als zelfstandig bedrijf in de markt te zetten. Door die digitalisering dreigen echter ook veel mensen buiten de arbeidsmarkt te vallen, omdat er zulke hoge eisen gesteld worden. Wij zien dat anders. Wij zien heel veel kwaliteit in die mensen en door ze op de juiste manier binnen onze bedrijven te laten werken, kunnen we ze goed gebruiken. Wij vinden het juist heel goed dat alle mensen verschillend zijn in plaats van de perfecte eenheidsworst.

Samenwerking

De innovatieve bedrijven die we willen oprichten, moeten dus voldoen aan onze doelstellingen op ecologisch én sociaal gebied, maar ook op economisch gebied. Ze moeten ook gewoon geld opbrengen om te kunnen voortbestaan.

Dat kan, want de basis van nieuwe bedrijven is in onze visie samenwerking. Niet proberen alles zelf te doen, want door samenwerking kun je veel meer aan. Je moet daarbij heel goed van jezelf weten wat je goed kunt en waar je minder goed in bent. Daarvoor zoek je dan andere bedrijven of mensen, dat is de hele gedachte.

Om mensen te zoeken die met hun specifieke kwaliteiten passen in een nieuw bedrijf hebben we LanthopusR opgericht, waarbij de R staat voor Resources. De bedoeling is dat er een groot netwerk komt van mensen die voor de nieuwe bedrijven werkzaamheden willen verrichten. LanthopusR brengt deze niet alleen bij elkaar, ze zorgt ook nog dat al deze partijen en specialisten op een goede manier gaan samenwerken met gebruik van Belbin.

Initiatiefnemer

Bij Lanthopus is het toverwoord dus samenwerking. Vooral niet alles alleen gaan doen. Als wij zien dat er een kans is om een bepaalde maatschappelijk vraagstuk op te lossen, dan zijn wij degenen die het begin maken. We polsen het bij anderen en nemen het initiatief om mensen bij elkaar te trekken die het vervolgens gaan realiseren. Wij zullen dan voor een deel medeaandeelhouder zijn, maar zorgen vooral dat de uitvoering goed is en dat er de juiste mensen op zitten. Het gaat er om dat wat er nodig is, dat dat gebeurt.

De naam Lanthopus

De naam Lanthopus is door de zoon van Kees bedacht. Kees vroeg hem: bedenk eens een naam voor mijn nieuwe bedrijf en Jurre kwam met Lanthopus aan. Hij zei: ‘Ik zat tv te kijken en er kwam een octopus in beeld. Er kwam ook een plant in beeld en ik heb plant en octopus samengevoegd.’ Kees vond het een goede naam. Er zit ‘opus’ in wat werk betekent en er zit ‘lan’ in en dat betekent netwerk. Er zit ‘plant’ in, want wat wij doen is nieuwe ideeën planten en tot bloei brengen. Kees heeft er een h tussen gezet omdat hij dat mooier vond en ‘h’ en ‘o’ zou je als ‘h20’ kunnen zien. Dat is het water wat je nodig hebt om dingen te laten groeien. De naam draagt de elementen in zich van wat we willen.

Kunt u meer uit uw website halen? Ontvang een gratis website-analyse!

  • Meer inzicht over Je SEO!
  • Is je website mobiel vriendelijk?
  • Wat kan er beter aan de snelheid van je website?
  • Maakt je website al gebruik van structured data?
  • Broken links check, backlinks check, en nog veel meer!
Bijna Klaar!